• Cast

Atsushi Fukazawa
Tetsuo Itagaki
Atsushi Harada
Shuji Mihara, Kamen Rider Delta
Atsushi Ogawa
Masahiko Minami
Chika Nakagami
Takako Shimaji
Go Ayano
Aki Sawada, Spider Orphnoch
Hirohito Honda
Ken Arai
Hiroko Hayashi
Haruko Kamijo
Hitomi Kurihara
Smart Lady
Jun Yamasaki
Itsuro Takuma, Centipede Orphnoch
Kaoru Kurasawa
Asami Ito
Katsuyuki Murai
Kyoji Murakami
Kayato Watanabe
Teruo Suzuki, Arch Orphnoch
Kazuma Kurihara
Aonuma, Sloth Orphnoch
Ken Mizorogi
Keitaro Kikuchi
Kengo Ohkuchi
Kazufumi Mizuno
Kengo Okuchi
Kazufumi Mizuno
Kenneth Duria
J, Crocodile Orphnoch
Kenta Hinokio
Yuki Kawachi
Kento Handa
Takumi Inui, Kamen Rider Faiz
Kohei Murakami
Masato Kusaka, Kamen Rider Kaixa
Koji Iwakawa
Sawamura
Koji Naka
Hanagata
Mai Saito
Saya Kimura
Manami Miwake
Hikaru Soeno
Masayuki Izumi
Yuji Kiba, Horse Orphnoch
Michihiro Yamanishi
Mr. Masuda
Mitsuru Karahashi
Naoya Kaido, Snake Orphnoch
Peter Ho
Leo, Kamen Rider Psyga
Ray Fujita
Kitazaki, Dragon Orphnoch
Rie Kasai
Rina Abe
Shintaro Chikada
Takahisa Shindo
Shun Kobayashi
Teruo's Shadow
Shun Saeki
Kyosuke Tokumoto
Takuji Kawakubo
Shingo Ota
Takuma Watanabe
Shoji Inukai
Taro Ishida
Joji Soeno
Waka
Saeko Kageyama, Lobster Orphnoch
Yoshiaki Kawasaki
Kiyotaka Nishida
Yoshika Kato
Yuka Osada, Crane Orphnoch
Yuria Haga
Mari Sonoda
  • Guest Stars

Ichiro Ogura
Professor, Owl Orphnoch
Katsuyuki Yamazaki
Akai, Cactus Orphnoch
Masaki Tachi
Gorgeous Man, Swordfish Orphnoch
Midori Takei
Yuji Kiba's Mother
Mika Katsumura
Chie Morishita
Shigeki Kagemaru
Eiichi Toda, Squid Orphnoch
Shinichi Kase
Yuji Kiba's Father
  • Voice Actors

Hiroshi Yanaka
Arch Orphnoch
Katsumi Shiono
Orphnochs
Naoki Nagase
Narrator
Satoshi Matsuda
Crab Orphnoch
Takehiko Kano
Driver
Takehiko Kano
Driver Voice
Takehiko Kano
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Hideki Hato
Snake Orphnoch
Jiro Okamoto
Arch Orphnoch
Jiro Okamoto
Crocodile Orphnoch
Jiro Okamoto
Rose Orphnoch
Jun Watanabe
Dragon Orphnoch
Keizo Yabe
Snake Orphnoch
Makoto Ito
Goat Orphnoch
Makoto Ito
Horse Orphnoch
Naoki Nagase
Spider Orphnoch
Seiji Takaiwa
Centipede Orphnoch
Seiji Takaiwa
Wolf Orphnoch
Takeshi Mizutani
Crane Orphnoch
Takeshi Mizutani
Lobster Orphnoch
Yoshifumi Oshikawa
Auto Vajin
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Delta
Yoshifumi Oshikawa
Kamen Rider Faiz
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Kaixa
Makoto Ito
Kamen Rider Orga
Makoto Ito
Kamen Rider Psyga
Naoki Nagase

<MISSING INCLUDE FILE>

Top