• Cast

Akiyoshi Shibata
Takahiro Omuro
Atsushi Ogawa
Tetsuya Sawaki
Jun Kaname
Makoto Hikawa, Kamen Rider G3 / G3-X
Jun Yamasaki
Toru Hojo
Kazumasa Taguchi
Koji Kono
Masaki Kyomoto
Dr. Higashi Kunieda
Masako Sakuma
Aki Sakaki
Rei Haneo
OverLord
Rina Akiyama
Mana Kazaya
Ryunosuke Kamiki
Mysterious Boy, Agito / Overlord of Light
Takanori Kikuchi
Kaoru Kino, Another Agito
Takeshi Masu
Yoshihiko Misugi
Tokimasa Tanabe
Taichi Misugi
Toko Fujita
Sumiko Ozawa
Toshiki Kashu
Shouichi Tsugami, Kamen Rider Agito
Yoshikazu Kotani
Koji Majima
Yusuke Tomoi
Ryo Ashihara, Kamen Rider Gills
  • Voice Actors

Eiichiro Suzuki
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Jiro Okamoto
Kamen Rider G3 Mild
Jiro Okamoto
Kamen Rider G4
  • Suit / Stunt Actors

Another Agito
Masashi Shirai
Kamen Rider Agito
Seiji Takaiwa
Kamen Rider G3/G3-X
Makoto Ito
Kamen Rider Gills
Yoshifumi Oshikawa

<MISSING INCLUDE FILE>

Top