• Cast

Akemi Inoue
Kyoko Akizuki
Ayumi Taguchi
Katsumi Kida
Hitomi Yoshii
High Priestess Bishium
Jun Yoshida
Kensei Bilgenia
Takahito Horiuchi
Nobuhiko Akizuki, Shadow Moon
Tetsuo Kurata
Kotaro Minami, Kamen Rider Black
  • Guest Stars

Hiroko Nishimoto
Katsumi's friend
Joji Nakata
Shigeru Sugiyama
Kantaro Suga
Soichiro Akizuki
Kouji Unogi
Buffallo Mutant
Masaki Kyomoto
Ryusuke Taki
Masashi Ishibashi
Saburo Takasugi
Mayumi Yoshida
Miyuki Nagato
Gorgom Henchwoman
Ryosuke Sakamoto
Morita
Sent Hoshi
Masaru Todo
Shun Ueda
Kuwagata Mutant
Susumu Kurobe
Professor Hideomi Kuromatsu
Yutaka Hirose
Hayami
  • Voice Actors

Eisuke Yoda
Kujira Mutant
Kiyoshi Kobayashi
Narrator
Masaki Terasoma
Century King Shadow Moon
Masaki Terasoma
Narrator
Shozo Iizuka
High Priest Darom
Takeshi Watabe
Creation King
Toshimichi Takahashi
High Priest Baraom
  • Suit / Stunt Actors

Hirokazu Shoji
Darom
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Black
Jiro Okamoto
Shadow Moon
Tokio Iwata

<MISSING INCLUDE FILE>

Top