• Cast

Atsuko Takahata
Maribaron
Eri Tsuruma
Utako Sahara
Go Inoue
Shigeru Sahara
Joe Onodera
Goro
Jun Koyamaki
Reiko Shiratori
Maho Maruyama
Princess Garonia
Makoto Akatsuka
Shunkichi Sahara
Megumi Ueno
Kyoko Matoba
Minoru Sawatari
Hayato Hayami
Rikiya Koyama
Joe the Haze
Shoko Imura
Hitomi Sahara
Tetsuo Kurata
Kotaro Minami, Kamen Rider Black RX
Tetsuya Matsui
Dasmader
  • Voice Actors

Atsuo Mori
Chakram
Goro Naya
Grand Lord Crisis
Hidekatsu Shibata
General Jark
Issei Masamune
Narrator
Kazunori Arai
Gedorian
Masaki Terasoma
Shadow Moon
Seizo Kato
General Jark
Shozo Iizuka
Bosgun
Teiji Omiya
King Stone
Toshimichi Takahashi
Gatezone
  • Suit / Stunt Actors

Minoru Watanabe
Gedorian
Takayuki Kitamura
Gatezone
Tokio Iwata
Shigeru
Toshimichi Takahashi
General Jark
Yoshikatsu Fujiki
Bosgan
  • Suit / Stunt Actors

Bio Rider
Tokio Iwata
Jiro Okamoto
Kamen Rider Black RX
Jiro Okamoto
Robo Rider
Tokio Iwata
Jiro Okamoto
Toshiyuki Kikuchi
Shadow Moon
Tokio Iwata
Masaki Terasoma

<MISSING INCLUDE FILE>

Top