• Cast

Akira Nagata
Seigi Ozaki
Hideo Ishiguro
Kai
Kenjiro Ishimaru
Opening Narration
Kenjiro Ishimaru
Owner
Kenjiro Ishimaru
Owner/Opening Narration
Kenjiro Ishimaru
Station Master
Rina Akiyama
Naomi
Ryo Ueno
Isse Miura
Shinichiro Miki
Sieg
Takeru Satoh
Ryotaro Nogami, Kamen Rider Den-O
Tamaki Matsumoto
Kohana
Tomonobu Okano
Past Man
Wakana Matsumoto
Airi Nogami
Yuichi Nakamura
Yuto Sakurai, Kamen Rider Zeronos
Yuriko Shiratori
Hana
  • Guest Stars

Hayato Oshiba
Shujiro Hakamada
Hikari Mitsushima
Yuka Sawada
Hiroyuki Watanabe
Gaoh, Kamen Rider Gaoh
Hitomi Kurihara
Yumi Saito
Kazuki Namioka
Yu Yamagoshi
Kenta Uchino
Masaru Honjo
Kohei Yamamoto
Masashi Aoki
Shun Ueda
Shuji Toyama
Takuma Sugawara
Machida
Tsuyoshi Hayashi
Tooru Terasaki
Yoichi Furuya
Yamaguchi
  • Voice Actors

Hidenori Tokuyama
Molech Imagin
Hiroshi Yanaka
Death Imagin
Hochu Otsuka
Deneb
Kazuhiro Yamaji
Leo Imagin
Kenichi Suzumura
Ryutaros
Kiyoyuki Yanada
Bat Imagin
Koji Ochiai
Panda Rabbit Imagin
Koji Ochiai
Tortoice Imagin
Koji Yusa
Urataros
Kyousei Tsukui
Crust Imagin
Masaki Terasoma
Kintaros
Nobuyuki Hiyama
Wolf Imagin
Rintaro Nishi
Crow Imagin
Ryusei Nakao
Jelly Imagin
Shin-ichiro Miki
Sieg
Takaya Kuroda
Albinoleo Imagin
Takaya Kuroda
Owl Imagin
Tetsu Inada
Kraken Imagin
Toshihiko Seki
Momotaros
Tsuyoshi Koyama
Rhino Imagin
  • Suit / Stunt Actors

Kazutoshi Yokoyama
Kamen Rider Yuuki
Makoto Ito
Kamen Rider Zeronos
Motokuni Nakagawa
Kamen Rider Den-O
Motokuni Nakagawa
Kamen Rider Den-O/Momotaros
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Den-O
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Den-O/Momotaros
  • Suit / Stunt Actors

Deneb
Hochu Otsuka
Yoshifumi Oshikawa
Ghost Imagin
Kazutoshi Yokoyama
Kamen Rider Den-O Ax Form
Jiro Okamoto
Kamen Rider Den-O Gun Form
Toshihiro Ogura
Kamen Rider Den-O Rod Form
Eitoku
Kamen Rider Den-O Wing Form
Naoki Nagase
Kamen Rider G Den-O
Norihito Ito
Kamen Rider Gaoh
Yoshifumi Oshikawa
Kamen Rider Goldra
Jiro Okamoto
Kamen Rider Mini Den-O
Yayoi Sano
Kamen Rider Nega Den-O
Jiro Okamoto
Kamen Rider New Den-O
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Silvra
Norihito Ito
Kintaros
Masaki Terasoma
Jiro Okamoto
Momotaros
Seiji Takaiwa
Toshihiko Seki
Motokuni Nakagawa
Negataros
Jiro Okamoto
Ryutaros
Toshihiro Ogura
Kenichi Suzumura
Sieg
Shin-ichiro Miki
Naoki Nagase
Shinichiro Miki
Teddy
Shinichi Kaneda
Urataros
Eitoku
Koji Yusa

<MISSING INCLUDE FILE>

Top