• Cast

Atsushi Shiramata
Ryoji Hase
Gaku Matsuda
Zack
Gaku Sano
Kouta Kazuraba
Kanon Tsuyama
Chucky
Kazuki Namioka
Lock Dealer Sid
Mahiro Takasugi
Mitsuzane Kureshima
Metal Yoshida
Oren Pierre Alfonzo
Miina Yokota
Rica
Minami Tsukui
Yoko Minato
Ren Ozawa
Rat
Rika Izumi
Akira Kazuraba
Ryo Matsuda
Hideyasu Jonouchi
Saku Momose
Peco
Tomohisa Yuge
Kiyojiro Bando
Tomomitsu Yamaguchi
DJ Sagara
Tsunenori Aoki
Ryoma Sengoku
Yuki Kubota
Takatora Kureshima
Yutaka Kobayashi
Kaito Kumon
Yuumi Shida
Mai Takatsukasa
Yuumi Shida
Mysterious girl
  • Voice Actors

Hochu Otsuka
Narrator
Seiji Hiratoko
Sengoku Driver Equipment Voice
Shin-ichiro Miki
Genesis Driver Equipment Voice
  • Suit / Stunt Actors

Daisuke Sato
Kamen Rider Ryugen
Eitoku
Kamen Rider Baron
Jun Watanabe
Kamen Rider Bravo
Jun Watanabe
Kamen Rider Zangetsu
Jun Watanabe
Kamen Rider Zangetsu Shin
Kazuya Okada
Kamen Rider Gridon
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Gaim
Yasuhiko Imai
Kamen Rider Bravo

<MISSING INCLUDE FILE>

Top