• Cast

Akira Fuse
Konosuke Kogure
Akira Fuse
Kounosuke Kogure
Atomu Shimojo
Ichirou Tachibana
Erika Mori
Hitomi Mochida
Joji Shibue
Ibuki, Kamen Rider Ibuki
Kaoru Mizuki
Ikuko Adachi
Kenji Matsuda
Zanki, Kamen Rider Zanki
Kento Shibuya
Tsutomu Tsumura
Koji Nakata
Junction Narrator
Makoto Ito
Danki, Kamen Rider Danki
Masako Umemiya
Midori Takizawa
Mayu Gamou
Kasumi Tachibana
Mitsu Murata
Douji
Mitsu Murata
Parent Hime
Miyuki Kanbe
Hinaka Tachibana
Nana Akiyama
Akira Amami, Kamen Rider Amaki
Rakuto Tochihara
Asumu Adachi
Reiko Kataoka
Shuki, Kamen Rider Shuki
Sei Ashina
Hime
Sei Ashina
Parent Douji
Shigeki Hosokawa
Hibiki, Kamen Rider Hibiki
Shingo Kawaguchi
Todoroki, Kamen Rider Todoroki
Yoshifumi Oshikawa
Shoki
Yoshifumi Oshikawa
Shouki, Kamen Rider Shouki
Yuichi Nakamura
Kyousuke Kiriya
  • Voice Actors

Katsumi Shiono
Kamen Rider Sabaki
Katsumi Shiono
Sabaki, Kamen Rider Sabaki
Kazuya Nakai
Eiki, Kamen Rider Eiki
Kazuya Nakai
Kamen Rider Eiki
Kazuya Nakai
Next Preview Narrator
Koji Nakata
Junction Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Banki
?
Kamen Rider Danki
Eitoku
Kamen Rider Eiki
Kazuya Nakai
Naoki Nagase
Kamen Rider Gouki
?
Kamen Rider Habataki
Shinya Shimokawa
Kamen Rider Hibiki
Makoto Ito
Kamen Rider Ibuki
Yoshifumi Oshikawa
Kamen Rider Kabuki
Keizo Yabe
Kamen Rider Kirameki
Koji Mimura
Kamen Rider Nishiki
Naoki Nagase
Kamen Rider Sabaki
Katsumi Shiono
Makoto Ito
Kamen Rider Shoki
Yoshifumi Oshikawa
Kamen Rider Shuki
Naoki Nagase
Kamen Rider Todoroki
Jun Watanabe
Kamen Rider Toki
?
Kamen Rider Touki
Kefi Abrikh
Kamen Rider Zanki
Keizo Yabe

<MISSING INCLUDE FILE>

Top