• Cast

Akiji Kobayashi
Tobei Tachibana
Chieko Morigawa
Ruriko Midorikawa
Emily Takami
Emi
Hideyo Amamoto
Dr. Shinigami
Hiroshi Fujioka
Takeshi Hongo, Kamen Rider 1
Hoichi Yamada
Mitsuru
Jiro Chiba
Kazuya Taki
Jiro Miyaguchi
Colonel Zol
Jo Honda
Shiro
Katsumi Nakajima
Michi
Kenji Ushio
Ambassador Hell
Linda Yamamoto
Mari
Machiko Nakajima
Tokko
Matasaburo Niwa
General Black
Matasaburo Tamba
Black Shogun
Mimi Hagiwara
Choko
Takeshi Sasaki
Hayato Ichimonji, Kamen Rider 2
Tomonori Yazaki
Naoki
Wakako Oki
Yuri
Yasuharu Miura
Goro
Yoko Shimada
Hiromi Nohara
Yoko Sugibayashi
Mika
Yoshiko Nakada
Yokko
  • Voice Actors

Goro Naya
The Great Leader of Gel Shocker
Goro Naya
The Great Leader of Shocker
Goro Naya
The Great Leader of Shocker/Gel-Shocker
Shinji Nakae
Narrator
  • Crew

Atsuo Kumanaka
Director
Ayaki Sugeno
Editing
Gorou Okeya
Writer
Hidetoshi Kitamura
Director
Hirokazu Takemoto
Director
Hisashi Yamazaki
Writer
Itaru Orita
Director
Katsuhiko Taguchi
Director
Katsushi Ota
Sound Recording
Kazukuri Uchida
Director
Kazutoshi Takahashi
Action Choreographer
Kimio Hirayama
Writer
Kouosamu Oota
Illumination
Mari Fujinami
Recording
Mari Takizawa
Writer
Masaru Igami
Writer
Masashi Tsukada
Assistant Director
Masashi Tsukada
Director
Masashi Tsukada
Writer
Masayuki Shimada
Writer
Minoru Yamada
Director
Minoru Yamada
Writer
Mokuo Mikami
Artist
Muromachi Racing Group
Cooperation
Okusouhei Matono
Production Manager
Osamigi Yamamoto
Photographer
Seirou Suzuki
Writer
Shin'ichi Ichikawa
Writer
Shiro Ishimori
Writer
Shotaro Ishinomori
Creator
Shotaro Ishinomori
Director
Shotaro Ishinomori
Writer
Shunsuke Kikuchi
Music
Takao Ikuo
Writer
Takayuki Hasegawa
Writer
Takeo Oono
Writer
Teruo Itou
Line Chief
Toei Laboratories
Development
Tokyo Designs
Costume Designer
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider 1
Hiroshi Fujioka
Tetsuya Nakayashiki
Masaru Okada
Yutaro Osugi
Kamen Rider 2
Bunya Nakamura
Tetsuya Nakayashiki
Hiro Kawarazaki
Keisuke Chiyoda
Masaru Okada
Yutaro Osugi

<MISSING INCLUDE FILE>

Top