• Cast

Asaya Kimijima
Shintaro Goto
Donpei Tsuchihira
Toichi Yamakane
Hikari Tobita
Ankh (Lost) (Human State)
Hiroaki Iwanaga
Akira Date, Kamen Rider Birth
Hiroyuki Matsumoto
Gamel
Honoka Miki
Mezool
Honoka Miki
Mezool (Human State)
Marie Kai
Chiyoko Shiraishi
Mayuko Arisue
Erika Satonaka
Riho Takada
Hina Izumi
Ryosuke Miura
Ankh
Ryosuke Miura
Shingo Izumi
Shu Watanabe
Eiji Hino, Kamen Rider OOO
Taito Hashimoto
Kazari
Takashi Ukaji
Kousei Kougami
Yu Kamio
Kiyoto Maki
Yusuke Yamada
Uva
  • Guest Stars

Akira Hamada
Hospital's Director
Akira Kubodera
Doctor Fujita
Bando Minosuke II
Kosuke Sakata
Chiaki
Female Biker
Chinatsu Wakatsuki
Female Fan
Chisato Morishita
Female Biker
Erena
Yumi Sakura
Fumika Shimizu
Yuki Jojima
Harisenbon
Shocker Combatmen
Haruka Minowa
Shocker Combatmen
Haruna Kondo
Shocker Combatmen
Mitsuomi Takahashi
Masaru Hashimoto
Ryuki Takahashi
Kengo Utahoshi
Shigeki Kagemaru
Kentaro Sawaguchi
Shihou Harumi
Gonzo Shimoda
  • Voice Actors

Akira Kushida
Medagabryu Voice
Akira Kushida
O Scanner Voice
Joji Nakata
Birth Buster Voice
Joji Nakata
Birth Driver Voice
Joji Nakata
Narrator
Miyu Irino
Ankh (Lost)
Yukana Nogami
Mezool
  • Suit / Stunt Actors

Eitoku
Ankh
Jun Watanabe
Kazari
Kazuya Okada
Uva
Masashi Takada
Ankh
Masashi Takada
Gamel
Natsumi Adachi
Ankh
Satoshi Fujita
Ankh
Satoshi Fujita
Mezool
Seiji Takaiwa
Kamen Rider OOO
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider Aqua
Eitoku
Kamen Rider Birth
Eitoku
Kamen Rider Poseidon
Jun Watanabe

<MISSING INCLUDE FILE>

Top