• Cast

Akiji Kobayashi
Tobei Tachibana
Bunya Nakamura
Marshal Armor
Bunya Nakamura
Marshal Yoroi
Eiji Go
Baron Fang
Eiji Go
Baron Kiba
Hideki Kawaguchi
Shigeru Tama
Hiroshi Miyauchi
Shiro Kazami, Kamen Rider V3
Hizuru Ono
Junko Tama
Jotaro Senba
Doctor G
Jotaro Senba
Doktor G
Ken Kawashima
Ken Sakuma
Sachio Fujino
Archbishop Tsubasa
Sachio Fujino
Archbishop Wing
Takehisa Yamaguchi
Joji Yuki, Riderman
  • Guest Stars

Hiroshi Fujioka
Takeshi Hongo, Kamen Rider 1
Takeshi Sasaki
Hayato Ichimonji, Kamen Rider 2
  • Voice Actors

Goro Naya
The Great Leader of Destron
Shinji Nakae
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider V3
Tetsuya Nakayashiki
Yutaka Nakamura
Riderman
Akira Yamaguchi

<MISSING INCLUDE FILE>

Top