• Cast

Atsumi
Yugo (Phoenix)
Erina Nakayama
Mayu Inamori
Erina Nakayama
Misa (Medusa)
Hisahiro Ogura
Shigeru Wajima
Junki Tozuka
Shunpei Nara
Kaba-chan
Manager of Donut Shop
Kazuki Komine
Ghouls
Makoto Okunaka
Koyomi
Naoki Kawano
Masanori Kizaki
Narushi Ikeda
Sou Fueki
Ryo Tayano
Worker of Donut Shop
Shingo Kawaguchi
Masahiro Yamamoto
Shinta Soma
Yuzuru Iijima
Shunya Shiraishi
Haruto Soma
Takahisa Maeyama
Sora (Gremlin)
Takayasu Komiya
Chief of Police
Tasuku Nagase
Kosuke Nito
Yuko Takayama
Rinko Daimon
Yuuki Anai
Ghouls
  • Guest Stars

Bernard Ackah
Caitsith
Gaku Sano
Kota Kazuraba
Ichiro Ogura
Owner of Orphanage
IZAM
Conductor
Masahiro Inoue
Tsukasa Kadoya
Minoru Watanabe
Kaga
Mitsu Murata
Naito
Miyuu Sawai
Aya Yamamoto
Ryosuke Takahashi
Koichi Yamagata
Shoichiro Akaboshi
Fortune Teller
Takuya Ishida
Tetsuya Inagaki
Tomorowo Taguchi
Amadum
Toshihiko Seki
Kamen Rider Den-O Sword Form
Wakana Matsumoto
Manami Kawasaki
  • Voice Actors

Hiroaki Hirata
Narrator
Ryuzaburo Otomo
Wizardragon
Tomomichi Nishimura
Beast Chimera
Toshio Furukawa
Wiseman
Toshitsugu Takashina
White Wizard
  • Suit / Stunt Actors

Hideki Sugiguchi
Kamen Rider Wizard
Jun Watanabe
Kamen Rider Beast
Jun Watanabe
Phoenix
Jun Watanabe
White Wizard
Jun Watanabe
Wiseman
Kazuya Okada
Gremlin
Kazuya Okada
Kamen Rider Beast
Satoshi Fujita
Kamen Rider Mage
Seiji Takaiwa
Kamen Rider Wizard
Toshihiro Ogura
Medusa

<MISSING INCLUDE FILE>

Top