• Cast

Akiji Kobayashi
Tobei Tachibana
Chisako Kosaka
Chiko
Jun Tazaki
Keitaro Jin
Miyuki Hayata
Mako
Naoko Miyama
Kiriko Mizuki
Naoko Miyama
Ryoko Mizuki
Ryo Hayami
Keisuke Jin, Kamen Rider X
Yasuhiko Uchida
Apollo Geist
  • Guest Stars

Hiroshi Miyauchi
Shiro Kazami, Kamen Rider V3
Takeshi Sasaki
Hayato Ichimonji, Kamen Rider 2
  • Voice Actors

Fumio Wada
Dr. Noroi
Fumio Wada
King Dark
Osamu Saka
General of G.O.D.
Shinji Nakae
Narrator
  • Suit / Stunt Actors

Kamen Rider X
Tetsuya Nakayashiki
Kazuo Niibori

<MISSING INCLUDE FILE>

Top